Monday, May 08, 2006

First Grill in 2006

Last weekend it was really nice weather in Wrocław and on Saturday Jola and I worked in our garden. We created with a rollboarder room for plants, mew the lawn and unfortunately Jerry sew all my new grass in a less evenly spread way than I would have done it. On Sunday we went to Legnica and had in the garden of Jola's parents our first grill of the year. And to make it a nice Sunday Fred was also allowed outside his buda and Fred and Jerry played around together in the garden.

Afgelopen weekend was het heerlijk warm weer in Wrocław en Jola en ik hebben op zaterdag lekker in de tuin gewerkt. We hebben een border gemaakt voor de plantjes, het gras gemaaid en jammer genoeg heeft Jerry mijn nieuwe graszaadjes op een minder gelijke manier over het gras verdeeld dan dat ik dat had gedaan. Op zondag zijn we naar Jola's ouders in Legnica gegaan en hebben daar onze eerste BBQ van het jaar gehad. Om het een leuke zondag te maken mocht Fred ook buiten zijn hok spelen en hebben Jerry en Fred samen in de tuin gespeeld.

Hmmm.... Jerry in an overambitious mood... finding a stick of about 2 meters long and thinking that it was his new toy.

Hmmm... Jerry een beetje in een overambitieuze bui. Een stok van 2 meter vinden en dan denken dat het een nieuw speeltje is.


Hmmm... me being overenthusiastic and clothing Jerry with a t-shirt. Guess you can see his confused looks :-)

Hmmm... hier was ik wat overenthusiast en heb Jerry een t-shirt aangetrokken. Je kunt als je goed kijkt zien dat Jerry een beetje verward hierdoor is :-) Posted by Picasa

No comments:

Feedback to Eyckenstein

Click here to send feedback.