Friday, May 05, 2006

Easter in Wrocław

Easter in Wrocław was a huge success. After the early mass in church (7AM) that we attended, Jola's parents visited us to join us in the Easter breakfast. They arrived round 10AM and then it could all start.

Pasen in Wrocław was een groot succes. Nadat we om 7 uur 's ochtends naar de kerk waren geweest, kwamen Jola's ouders bij ons op bezoek om het Paasontbijt te genieten. Ze arriveerden rond 10 uur en toen kon het beginnen.


The table was full with food... white sausages, ham, smoked fish, raw herring, salamis, cheese, and of course eggs... lots of eggs.
After the lent period we were finally allowed to eat meat again and drink some alcohol. So the bottle of wodka was opened and enjoyed by all of us.
De tafel was vol met eten... 'witte' worst, ham, gerookte vis, rauwe haring, salami, kaas en natuurlijk eieren... veel eieren.
Na de vastenperiode mochten we eindelijk weer vlees eten en alcohol nuttigen, dus de fles Wodka werd geopend en we hebben er heerlijk van gedronken.As a bonus we had nice weather during these two days and had long nice walks with Jerry. On 2nd Easterday in the afternoon Jola's parents left again and we tired but satisfied sat down on the couch and... soon fell asleep.
Als bonus hadden we mooi weer tijdens deze twee dagen en hebben dus ook lekker met Jerry gewandeld. Op 2e Paasdag 's middags zijn Jola's ouders weer naar huis gegaan en zijn wij moe maar voldaan op de bank gaan hangen. Posted by Picasa

No comments:

Feedback to Eyckenstein

Click here to send feedback.