Tuesday, April 29, 2008

our trip to Rome

As promised here some more pictures from our trip to Rome. On the left Jola in front of St. Peter's Square in Vatican City.

Zoals beloofd hier nog wat meer foto's van onze vakantie in Rome. Hier links Jola op het Sint Pieterplein in Rome.Jola on a balcony in Tivoli.
Jola op een balkonnetje in Tivoli.
Jola in the garden of the Vatican Museum where we visited the Sisteen Chapel.
Jola in de tuin van het Vaticaan Museum waar we o.a. de Sixtijnse kapel hebben bezocht.Jola and Jan in Ostia Antica, a gathering of Roman ruins.
Jola en Jan is Ostia Antica... verzamelplaats van Romeinse overblijfselen

No comments:

Feedback to Eyckenstein

Click here to send feedback.