Monday, July 23, 2007

Weekend

Last weekend, Jola and I are busy, very busy. Next week our current house has to be empty. And therefore, our new house has to be ready to move some stuff in.

Jola has been packing stuff in boxes, and I have been painting again. And building some regips. And doing gładż.

Het afgelopen weekend hebben Jola en ik het druk gehad. Eind juli moet ons huidige huis leeg zijn. En daarom moet ons nieuwe huis klaar zijn om spullen in te plaatsen.

Jola is vooral bezig geweest met het inpakken van dozen en ik heb me beziggehouden met schilderen en het plaatsen van gipsplaten met spachtelputz.

No comments:

Feedback to Eyckenstein

Click here to send feedback.